The North Face

The North Face

PLATS: Göteborg
BESTÄLLARE: NCC
PERIOD: 2011

Hyresgästanpassning av The North Face nya butikslokaler på ca 1000 m². Butiken är  klädföretagets nya europeiska flaggskeppsbutik.

Uppdraget omfattar all projektering av de VVS-tekniska systemen samt installationssamordning.

(Illustration: Krook&Tjäder)