Projektering

Vi anpassar våra förfrågningsunderlag efter det aktuella projektets förutsättningar och behov. Från rena funktionsentreprenader till utförandeentreprenader med krav på fullständig projektering.

Idag arbetar vi till stor del i den mycket viktiga tidiga projekteringsfasen – från husets första penndrag i skissform med de första idéerna kring klimatskal, ställa lämpliga klimatkrav för huset, se över vilken flexibilitet de tekniska systemen ska utformas med, ska huset utföras med en speciell energi- och miljöprofil,  ska Livscykelkostnadsperspektivet avgöra vilka system som ska väljas och så vidare.

Efter att dessa frågeställningar begrundats tillsammans med övriga aktörer (fastighetsägarens projektansvarige, arkitekterna, konstruktören och brandskyddskonsult och vi själva på El,- Tele,- Hiss,- VVS- Sprinkler, Styr- och övervakningssystem) mynnar resultatet ner i en systemhandling ”VVS-system” respektive ”El- och Telesystem” innehållande tekniska rambeskrivningar, principscheman, huvudledningsscheman, nätscheman, beräkningar för klimat och energi, samordnade ritningar i viktiga sektioner.

Innan vi stämplar systemhandlingarna som ”Gällande” utför vi kalkyler på respektive tekniska system för att kvalitetssäkra ekonomin i projektet.

Upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling på totalentreprenad av följande system:

  • Rörsystem (vatten, sanitet, VA, sprinkler, värme, kyla)
  • Luftbehandling
  • Styr- och övervakning
  • El- och teletekniska system
  • Hissar och rulltrappor

Den projektering som utsedda entreprenörer utför granskas vanligen av oss och vi säkerställer att klimatberäkningar och energiberäkningar utförs på rätt sätt.

Som VVS-ingenjör utför vi även detaljprojektering och upprättande av beskrivningar och ritningar för upphandling av styrda totalentreprenader eller utförandeentreprenader. Vi projekterar huvudsakligen med Autocad/Revit. I nuläget utför vi detaljprojektering av följande system:

  • Rörsystem
  • Värme
  • Kyla
  • Luftbehandling
  • Styr- och övervakning

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta: