Borås centralstation

Borås centralstation

PLATS: Borås
BESTÄLLARE: Jernhusen AB
PERIOD: 2018

Som en del i sitt arbete för långsiktigt hållbar förvaltning av sitt fastighetsbestånd, bland annat bestående av järnvägsstationer och kontorsfastigheter, har Jernhusen gett GICON i uppdrag att inventera och komplettera energi- och vattenmätningen för Borås centralstation.

Vårt arbete omfattar:

  • Inventering på plats
  • Uppdatering av ritningar, princip- och huvudledningsscheman
  • Ge förslag på komplettering med mätare för god uppföljning av energi- och vattenförbrukning, både för fastigheten i sig samt Jernhusens hyresgäster