Köpcenter 421

Köpcenter 421

PLATS: Högsbo
BESTÄLLARE: Aspelin Ramm Fastigheter AB
PERIOD: 2004-2007

Köpcenter 421 i Högsbo med ca 40 000 m² butiker.

TJÄNSTER:

  • Undersökning av befintlig fabrik ”Galonen” som tillverkat inredningar för Volvo.
  • Framtagande av Rivningshandlingar
  • Investeringskalkyler
  • Miljöutredning av befintlig fastighet samt framtagande av åtgärdspaket
  • Miljöledning
  • Framtagande av systemhandlingar VVS- och El/Tele, Sprinkler, Hissar mm för köp av entreprenörer
  • Projekteringsledning av tekniska system
  • Granskning av tekniska system
  • Kontrollverksamhet och ekonomisk kontroll för byggherren