Lilla Fjellsholmen

Lilla Fjellsholmen

PLATS: Torsby, Kungälv
BESTÄLLARE: Forsen
PERIOD: 2016 – 2017

Nyproduktion av 11 bostadsrätter.

GICON medverkar i projektet från tidigt skede tillsammans med beställare och Wingårdh Arkitektkontor för att säkerställa platsbehov för teknikutrymmen, schaktplaceringar och framkomlighet för samtliga installationer. Under projekteringen arbetar vi med systemhandlingar och förfrågningsunderlag för VVS- och EL/TELE-system för totalentreprenad.