Pustervik

Pustervik

PLATS: Göteborg
BESTÄLLARE: Almgren Fastigheter AB
PERIOD: 2011

Institutionen Pustervik byggs om efer att teatern flyttat till Storan. Den stora teaterlokalen blir konsertlokal för 750 personer, Pusterviksbaren som rymmer 150 personer vid konserter renoveras och ett nytt restaurangkök byggs för att försörja restaurang, kafé och andra evenemang. Pusterviks biljettcentral får nya lokaler. Dessa lokaler samt tillhörande loger mm får en rejäl ansiktslyftning och gamla byggnadsdetaljer plockas fram och bevaras. Nya toalettgrupper byggs och allt tillgänglighetsanpassas.

Fastigheten förses med nytt elsystem och nya ventilationsaggregat. Delar av befintliga kanalsystem behålls. Ny fettavskiljare installeras för restaurangköket. Vi har tagit fram ramhandlingar för el- och vvs-system och gjort kalkyluppdrag i tidiga skeden.