Textilfabriken

Textilfabriken

PLATS: Stora Nygatan 17, Göteborg
BESTÄLLARE: Hufvudstaden
PERIOD: 2016

Ombyggnation av en fastighet upprättad på 1850-talet, ombyggnationen innefattar hela fastigheten där man skall övergå från kontor till lägenheter. Vid projektering skall hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värde.

Vårt arbete omfattar:

  • Förstudie av de tekniska systemen
  • Kostnadskalkyler för VVS-system, El / Telesystem samt hissar