Energiutmaningen

Dags att ställa om

I en värld som kräver omställning och där byggnader står för en stor del av energianvändningen är det bara naturligt att vi alla inom byggbranschen tillsammans höjer vår ambitionsnivå för energieffektivisering. Branschen som helhet kan bli mycket bättre än idag. Fler aktörer borde låta de innovativa lösningarna ta en naturlig plats i projekten och våga välja bort traditionella lösningar. Branschen har alltid varit långsam att reagera på förändringar eftersom de traditionella lösningarna inger en trygghet. Men att välja det enklaste alternativet är inte nödvändigtvis att välja det bästa alternativet.

Tillsammans kan vi göra så mycket mer.

Med rätt kompetens i projekten är det inte svårt att gå utanför boxen, tänka innovativt och få fram en lösning som är skräddarsydd för projektet. Det är samtidigt viktigt att skapa enkla och robusta system för att möjliggöra en långsiktig och hållbar fastighetsdrift.

Mervärden skapar utrymme för investeringar

När mervärden skapas i projekten ökar också utrymmet för investeringar. En högre ambitionsnivå ger en profil som kan också skapa möjligheter för gröna lån, investeringsstöd och lägre driftskostnader.

Antar ni utmaningen?

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Kontakta oss