Om GICON

GICON är ett teknikkonsultföretag med tjänster inom installationsteknik, energi- och miljöfrågor i byggnader. Företaget har en bred installationsteknisk kompetens i projektets olika skeden med fördjupade kunskaper inom energi & miljö, installationsledning samt projektstyrning.

GICON startade som ett renodlat installationsledningsföretag men har idag utvecklats till ett teknikkonsultbolag med ett stort tjänsteutbud och en bred installationsteknisk kompetens i projektets olika skeden. Vi erbjuder tjänster inom projektering av VVS, VA, el- och teletekniska installationer, styr och övervakning samt transportsystem. Vi har också ett stort tjänsteutbud inom energi-, miljö- och inneklimatfrågor och arbetar även med installationsledning samt med utbildning för både företag och skolor. Vi strävar alltid efter att skapa mervärden i de projekt vi arbetar i och våra lösningar ska i slutändan skapa miljöer där människor trivs och mår bra.

Våra uppdrag omfattar allt från bostäder till kommersiella lokaler, kontor, skolor och sjukhus. Vi arbetar också med bl.a. energi-, miljö- och VA-frågor i större fastighetsbestånd, hela stadsdelar och kommuner. Vi har en ökande uppdragsvolym och söker därför kontinuerligt nya medarbetare inom alla våra tjänsteområden. Läs mer om karriärmöjligheter hos oss.

Teknisk rådgivning med helhetsperspektiv

Ett byggprojekt är en komplex process med komplicerade informationsflöden. Något som skiljer oss från andra installationskonsulter är att vi, utöver att jobba med projektering, ofta arbetar med projektstyrning och samordning i en funktion som stöttar beställarorganisationen. Vår huvudkompetens omfattar byggnadens alla tekniska system, kopplingar systemen emellan och med byggnaden och dess brukare. Vi hjälper också till med planering och ekonomistyrning samt med stöttning för andra kompetenser i projektet.

I det tidiga programskedet sker ofta det viktigaste arbetet. Då skapar vi en kravformulering kopplad till en kostnadskalkyl med mätbara nyckeltal, vilken sedan kontinuerligt följs upp under projektets gång för att kvalitetssäkra både slutprodukt och slutkostnad. Genomtänkta val tidigt i processen säkerställer ett framgångsrikt projekt, god ekonomistyrning och en produkt med rätt kvalitet.

Byggnaden som system

Vårt arbete har en systematisk helhetssyn där hela byggnaden betraktas som ett sammanhängande system. Det innebär att vi utöver byggnadens installationstekniska system också hanterar byggnadstekniska frågor samt material-, miljö- och inneklimatfrågor. Arbetet sker genom hela byggprocessen, från tidig idé, till driftsättning av den färdiga byggnaden och vidare i förvaltningsskedet.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta: