Om GICON Installationsledning AB

GICON Installationsledning AB är ett projekt- och projekteringsledningsföretag med inriktning på VVS, el- och teletekniska installationer i byggnader. Företaget har en bred installationsteknisk kompetens i projektets olika skeden och fördjupade kunskaper om frågor rörande energi och miljö.

Tillsammans med byggherren, brukare och övriga aktörer strävar vi efter att skapa en väl fungerande byggprocess där affärsmässighet, helhetssyn, livscykelperspektiv, kvalitet och miljö utgör centrala begrepp.

Med vår kompetens inom energi- och miljöområdet som grund utför vi även mer specialiserade utredningar som energianalyser och systemvalsstudier där bl a livscykelkostnaden och miljöbelastningen används som urvalskriterier.

Vi ser en ökande efterfrågan på projektering i våra uppdrag och vi söker därför kontinuerligt konstruktörer till vår projekteringsgrupp. Vi söker konstruktörer med inriktning på projektering av VVS-tekniska system.

GICON Installationsledning AB hanterar frågeställningar rörande installationstekniska system under hela processen från idé vidare till produktion och förvaltning.

Exempel på tjänster som vi tillhandahåller är:

 • Projekt- och projekteringsledning med inriktning på tekniska installationer i byggnader, inomhusmiljö, energieffektivitet mm
 • Ackrediterat kontrollorgan för energideklaration av byggnader med behörighetsnivå K
 • Upprätta förfrågningsunderlag för VVS-, El- och teletekniskainstallationer
 • Projektering VVS, visualisering av VVS samt El- och teletekniska system med AutoCad/Revit mm
 • Systemval utifrån livscykelkostnader (LCC) och miljöbelastning
 • Upprätta budget i tidiga skeden
 • Kalkyl för VVS- och eltekniska system.
 • Upphandling av projektörer och entreprenörer
 • Installationssamordning, tidplanering, samordnad provning mm
 • CE-märkning
 • Miljöledning (miljösamordnare, miljöprogram, rivnings­planer, inventeringar etc)
 • Energieffektivisering av kommersiella lokaler, bostäder etc
 • Energisamordning i projekt

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta: