Projektering

Vi anpassar vår projekteringsinsats efter det aktuella projektets förutsättningar och behov. Vi projekterar allt från rena funktionsentreprenader till utförandeentreprenader med krav på fullständig projektering.

Projektering i tidiga skeden

Vi arbetar ofta i den mycket viktiga tidiga projekteringsfasen – från husets första penndrag i skissform med de första idéerna kring klimatskal, lämpliga klimatkrav, flexibilitet hos de tekniska systemen, energi- och miljöprofil, beslutskriterier för systemval m.m. Vi hjälper till att säkerställa ett framgångsrikt program- eller systemskede genom att skapa genomtänkta kravformuleringar som kopplas till kostnadskalkyler och olika mätbara nyckeltal som följs upp under projektets gång.

Vi betraktar hela byggnaden som ett system där alla delar samspelar och ser på så sätt till att slutprodukten optimeras i sin helhet.

Vi utför projektering för upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för följande system:

  • Samtliga VVS-tekniska system
  • VA
  • Styr och övervakning
  • El- och teletekniska system
  • Hissar och rulltrappor

Detaljprojektering

Vi utför också tekniska beskrivningar och ritningar med hög detaljnivå för upphandling av styrda totalentreprenader eller utförandeentreprenader. Vi projekterar i 3D och arbetar med programvarorna Autocad och Revit.

I nuläget utför vi detaljprojektering av följande system:

  • Rörsystem
  • Värme
  • Kyla
  • Luftbehandling
  • Styr- och övervakning

3D-samordning

I vår roll som projekterande konsulter märker vi tydligt hur 3D-samordning underlättar samgranskningen och kommunikationen olika konsulter emellan. Att lösa problem blir enklare och projekteringsprocessen mer effektiv. Slutprodukten (handlingarna) får också en högre kvalitet, vilket ger en smidigare produktionfas.

Olika typer av projekt har olika behov av samordning. Vi arbetar med programvaran Solibri och anpassar våra tjänster efter behovet i det specifika uppdraget. I tidiga skeden ser vi stor nytta med 3D-samordning i kritiska snitt för att säkerställa att de tänkta systemlösningarna kommer fungera i senare skeden. I detaljprojekteringsfasen kan sedan de kompletta 3D-modellerna samordnas för att hitta kollisioner och andra problem.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta: