Säkerställ att den bästa lösningen väljs.

Systemvalsanalys

Säkerställer att den bästa installationstekniska eller byggnadsfysikaliska lösningen väljs utifrån de krav och önskemål som finns på den framtida byggnaden. Olika systemlösningar presenteras och deras påverkan på faktorer som investeringskostnad, driftnetto, energianvändning, primärenergital, ytanvändning för teknikutrymmen och schakter med mera. Även andra nyckeltal som livscykelkostnader och fossilbränsleanvändning kan tas fram.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Kontakta oss