Från idé. Till förvaltning.

Vi är med under hela resan

Vi tar ett helhetsgrepp om byggnadens alla tekniska system och väger dessutom in byggnadens övriga parametrar. Och optimerar alltihop. Vi är med från de första skisserna till driftsättning och förvaltning. Du har en och samma kontaktperson, hela vägen, som förstår hur allt hänger ihop. Det kan inte bli bättre. Eller enklare.

Jobb

Vill du bli en av oss?

Vi är med och skapar byggnader där helheten står i fokus. Vill du vara med på vår fortsatta resa är kreativitet, nyfikenhet och lyhördhet bra egenskaper. Och förmågan att göra det svåra begripligt.

Läs mer

Great Place To Work

Great Place To Work

Vår organisation är nu certifierad med Great Place To Work! Certifieringen innebär att vi uppfattas som en bra arbetsplats av de anställda, som fått utvärdera arbetsplatsmiljön och organisationskulturen.

Läs mer

Energiberäkningar

Smarta energiberäkningar

Med avancerade simuleringar kan vi göra energiberäkningar för att se en planerad eller befintlig byggnads energiprestanda. Det är också ett kraftfullt verktyg för analyser av energiflöden mellan byggnader.

Läs mer

Nyckelordet är helhetssyn

När vi talar om en byggnads alla tekniska system är helhetssyn nyckelordet. Konsten är att få tekniken att hänga ihop med byggnaden som helhet, allt från klimatskal till byggnadens form och placering. Vi har formeln. Resultatet blir en smidigare och tryggare byggprocess, effektivare energiutnyttjande, bättre ekonomi och sist, men inte minst, slutresultatet får människor att trivas och må bra.

Läs mer

Nyckelordet är helhetssyn
Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Projektering

Projektering

Alla projekt har olika förutsättningar, därför vill vi helst komma in så tidigt det går för att kunna vara med och påverka så mycket som möjligt. Genom att säkerställa ett framgångsrikt program- eller systemskede skapar vi genomtänkta kravformuleringar. Dessa ligger bland annat till grund för fortsatt projektering, kostnadskalkyler och mätbara nyckeltal som senare används för uppföljning.

Läs mer

Energi, miljö & inneklimat

Energi, miljö & inneklimat

Med byggnadssimuleringar kan vi i ett tidigt skede göra energiberäkningar, inneklimat- och livscykelanalyser. Fakta som tar hänsyn till en mängd olika parametrar, från solens bana till termisk komfort. Vi hjälper också till med brandberäkningar, systemvalsanalyser, miljöcertifieringar med mera.

Läs mer

Installationsledning

Installations­ledning

De tjänster vi erbjuder omfattar byggnadens samtliga tekniska system. En och samma person från oss har både överblick och god detaljkunskap om ditt projekt. Med erfarenhet från entreprenadsidan tillsammans med projekterings- och besiktningskompetens tar vi ett helhetsgrepp som gör ditt arbete lite enklare.

Läs mer

Utbildning

Utbildning

Vi undervisar i flera kurser på högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna på Chalmers Tekniska Högskola. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet för att skapa en genuint djup och bred systemförståelse. Samtidigt får vi en möjlighet att lära känna morgondagens medarbetare i branschen.

Läs mer

Kontakta oss