Installationsledning

Vi gör arbetet
lite enklare.

Både bra överblick och god detaljkunskap, så skulle vi kunna sammanfatta vårt affärsben installationsledning. De tjänster vi erbjuder här omfattar byggnadens samtliga tekniska system. Med erfarenhet från entreprenadsidan, tillsammans med vår projektering- och besiktningskompetens, tar vi ett helhetsgrepp som gör ditt arbete lite enklare.

Byggnadens alla tekniska system

Byggnadens alla tekniska system

Vi erbjuder en bredd av tjänster inom installationsledning för de flesta typer av projekt, omfattande byggnadens alla tekniska system. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Det är mycket att tänka på när ett nytt projekt ska startas. Då kan det vara skönt att ha med någon som sitter tryggt i båten och som kan guida projektets alla installationsaktiviteter förbi grynnor och skär.

Projekteringsledning ›

Kritiska samordningspunkter identifieras och kan hanteras.

Installationssamordning ›

Vi agerar installationssamordnare under alla byggskeden.

Upphandling ›

Från upprättande av förfrågningsunderlag till upphandling.

Besiktningar ›

Omfattar allt från statusbesiktningar till entreprenadbesiktningar.

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Projektering

Projektering

Vi säkerställer ett framgångs­rikt program- eller systemskede.

Läs mer

Energi, miljö & inneklimat

Energi, miljö & inneklimat

Vi gör bl.a. energiberäkningar tack vare byggnadssimuleringar.

Läs mer

Installations­ledning

Installations­ledning

Vi tar ett helhetsgrepp och gör ditt arbete lite enklare.

Läs mer

Utbildning

Utbildning

Vår mission är att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Läs mer

Kontakta oss