Installationsledning

Vi erbjuder en stor bredd av tjänster inom installationsledning för de flesta typer av projekt och omfattande byggnadens samtliga tekniska system. Våra erfarenheter från entreprenadsidan tillsammans med projekterings- och besiktningskompetens medför att vi har såväl en bra överblick som en god detaljkunskap. Nedan kan du läsa mer om ett urval av våra tjänster inom installationsledning.

Projekteringsledning och installationssamordning

Vi utför projekteringsledning med fokus på byggnadens tekniska system. Från kravformulering till styrning och uppföljning mot ställda krav. Vi kan också agera Installationssamordnare under både projekteringsskedet, produktion och avslutningsskedet.

Tidplaner och kalkyler

Vi arbetar mycket med tidplanering och kalkyler där vi delar in alla moment i installationsaktiviteter och tar fram de logiska kopplingarna mellan installationsaktiviteter och byggaktiviteter. Därefter tidsätts varje aktivitet med normtidslistorna för VVS och el som utgångspunkt. När hela projektet är uppbyggt i en digital modell kan byggprocessen effektiviseras så att sluttiden hålls utan att arbetet behöver forceras och att avslutningsskedet med provningar och besiktning av systemen kan utföras på ett systematiskt vis.

Vi utför både överslagskalkyler i tidiga skeden och detaljerade kalkyler. Kalkylerna är ett viktigt verktyg vid analys av alternativa systemval, upprättande av projektets budget, upphandling av entreprenörer samt uppföljning av kostnader under produktionsfasen.

Upphandling

Inom upphandling utför vi tjänster som omfattar allt från upprättande av förfrågningsunderlag, utvärdering och nollning av anbud till upphandling. Vid avtalsformulering bistår vi byggherren med teknisk och ekonomisk rådgivning och lämpliga avtalstexter.

Besiktning

Vi utför statusbesiktningar av de tekniska systemen inför ett fastighetsköp. Vid en statusbesiktning kontrolleras teknisk status, en energi- och miljöutvärdering utförs och en bedömning av den tekniska livslängden för byggnadens system görs.

Praktisk och teoretisk samordnad funktionskontroll

Samordning av olika tekniska system och funktioner är ofta en komplex process. Vi utför både teoretiska och praktiska samordnade funktionskontroller. En teoretisk samordnad funktionskontroll utförs som ett led i projekteringen för att minimera risken för samordningsfel mellan de olika disciplinerna. Vi utför också samordnade provningar av de tekniska systemen och kontrollerar att systemen fungerar energieffektivt enligt de krav som upprättades i systemhandlingsskedet.

Commissioning

Vi agerar Commissioning Authority / Commissioning Agent inom ramen för certifieringssystem som BREEAM och LEED.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta: