Energi, miljö & inneklimat

Vi utvecklar framtidens
hållbara lösningar.

Vårt utgångsläge är att skapa den bästa helhetslösningen och att undvika suboptimering av delsystem. Därför utgår vi alltid från devisen ”byggnaden som system”. Det innebär att vi beaktar samspelet mellan byggnadens form och orientering, klimatskalets utformning och funktionen hos de tekniska systemen. Dessutom väger vi in förutsättningarna för lokal energiproduktion, de framtida användarnas beteende, krav på framtida flexibilitet och inneklimatkrav med mera.

energieffektivisering

Energieffektivisering för alla byggnader

Energi-, miljö- och inneklimatfrågor ligger oss varmt om hjärtat. Därför har vi utvecklat ett antal tjänster inom dessa områden som passar både nyproduktion och befintliga byggnader, såväl bostäder som kommersiella lokaler. Vi arbetar även med större fastighetsbestånd, hela stadsdelar och kommuner med olika typer av energifrågor. Det kan handla om allt från energieffektivisering och systemoptimering till hela energikoncept.

Här presenterar vi några av de tjänster vi erbjuder inom energi, miljö och inneklimat. Vill du fördjupa dig inom de olika tjänsterna är du välkommen att kontakta oss. Det gäller också om du önskar en skräddarsydd tjänst efter dina behov och önskemål.

Energiberäkning ›

Genomförs för att beräkna en planerad byggnads energiprestanda.

Energiutredning och energieffektivisering ›

Utredningar av energiprestanda för alla typer av byggnader.

Grön finansiering och energistöd ›

Underlag som behövs för gröna lån eller olika typer av energistöd.

Energideklaration ›

Överblick av en byggnads fastighetsenergianvändning.

Energi- och miljösamordning ›

Samordnar allt som påverkar byggnadens energi- och miljöprestanda.

Inneklimatanalyser ›

Förslag på t.ex. klimatskalets utformning och val av solavskärmning.

Dagsljus ›

Säkerställer att dagsljuset uppfyller gällande krav.

Brand- och brandgasspridning ›

Säkerställer att kostnadseffektiviteten och funktionskrav uppfylls.

Beräkningar och simuleringar ›

Detaljerade analyser med avancerade simuleringsverktyg.

Livscykelanalyser ›

Beräknar och redovisar miljö- och klimatpåverkan.

Vi kan miljöcertifieringar

Vi arbetar med flera olika miljöcertifieringssystem. Som medlem i Swedish Green Building Council medverkar vi till det fortsatta miljöcertifieringsarbetet i Sverige. Vi kan också utföra de beräkningar och analyser som krävs för att styra olika indikatorer, till exempel energiberäkningar, inneklimatanalyser och livscykelanalyser med mera. Vi har stor kompetens och erfarenhet inom det här området och kan både rekommendera och genomföra de certifieringar som passar ditt projekt bäst.

Miljöbyggnad ›

Ett kostnadseffektivt sätt att uppnå det betyg som eftersträvas.

LEED ›

Relevanta poäng som berör tekniska system.

BREEAM ›

För kravspecifikationer, miljöcertifieringar och utvärderingar.

Green Building ›

Kostnadseffektiva åtgärder sett till livscykelkostnader.

Svanen ›

Säkerställer sund inomhusmiljö och liten miljöpåverkan.

WELL ›

Ett ramverk för projekterings-, bygg- och driftsfaserna.

Citylab ›

Verktygslåda för hållbara stadsdelar.

miljöcertifieringar
Projektering

Projektering

Vi säkerställer ett framgångs­rikt program- eller systemskede.

Läs mer

Energi, miljö & inneklimat

Energi, miljö & inneklimat

Vi gör bl.a. energiberäkningar tack vare byggnadssimuleringar.

Läs mer

Installations­ledning

Installations­ledning

Vi tar ett helhetsgrepp och gör ditt arbete lite enklare.

Läs mer

Utbildning

Utbildning

Vår mission är att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Läs mer

Kontakta oss