Säkerställ att dagsljuset uppfyller kraven.

Dagsljus

Krav på dagsljus återfinns bland annat i Boverkets byggregler och Arbetsmiljöverkets föreskrifter men även i de flesta miljöcertifieringssystem som till exempel Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. För att säkerställa att dagsljuset uppfyller gällande krav kan vi vara ett stöd för arkitekt och beställare genom hela projekteringsprocessen. Vi gör till exempel dagsljussimuleringar för alla typer av byggnader för att säkerställa att kraven uppfylls.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Kontakta oss