Utbildning

Chalmers tekniska högskola / Internationell Masterutbildning

Vi har förmånen att få hjälpa till med civilingenjörsutbildningen på Chalmers inom Installationsteknik. Det började 1992 och pågår ännu idag. En viktig del i utbildningen är att skapa en genuint djup och bred systemförståelse där man lär sig att ta fram vilka relevanta krav som ska ställas för lokalerna i exempelvis ett rumsfunktionsprogram.

När kraven är definierade lär man sig att ta fram alternativa systemlösningar som alla klarar ställda krav men som har olika påverkan på:

 • Energianvändning och miljöpåverkan
 • Utrymmesbehov i teknikrum, schakter och undertak
 • Flexibilitet för olika lokalanvändning
 • Investeringens storlek och så vidare

När systemval är utförda redovisar teknologerna sina systemhandlingar för en ”beställargrupp” som kommer från företag i Göteborg. Efter justeringar inleder teknologerna en detaljprojektering av valda system för avlopp, vatten, kyla, värme, ventilation, styr- och övervakningsprinciper, brandkrav, fuktkrav och så vidare och utför en slutpresentation för beställargruppen.

Redovisningen omfattar även samspelet mellan byggnadens konstruktioner och de tekniska systemen för att skapa energieffektiva system och undvika riskkonstruktioner ur fukt- och mögelsynpunkt.

Examensarbeten och praktik / LIA

Vi ser ett stort värde för oss ha ett nära samarbete med högskolor, universitet och
yrkeshögskolor. Vi har därför kontinuerligt duktiga studenter hos oss som gör
praktik / LIA samt examensarbeten.

Många av våra medarbetare på GICON har börjat sin resa genom att genomföra
sitt examensarbete eller praktik hos oss. Det är ett väldigt bra sätt att lära känna
varandra och hjälpa till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för studenterna
när de kommer ut i arbetslivet.

Seminarier för arkitekter, byggherrar

Energi- och miljöpåverkan. Det är så många delar i ett hus som påverkar den totala energianvändningen. Har man en gränsöverskridande kunskap av klimatskalet, elsystem, klimatsystem och valet av hyresgästens kontorsutrustning kan man på ett klokt sätt minska energianvändningen i mycket hög utsträckning utan att minska på fastighetens funktion och krav.

 • Hur ska byggnaden placeras på en tomt, hur bör geometrin på huset vara ur energiperspektiv och miljöbelastning?
 • Vilken betydelse får lokala solpaneler eller lokala vindkraftverk på fastigheten?
 • Hur stor är vår byggnadssektors energiandel av landets totala energianvändning?
 • Om vi ska uppfylla EU:s klimatmål, vad behövs göras då?
 • Vilka energieffektiviseringar är lämpliga på existerande fastighetsbestånd för att klara kraven på minskning med 20% till 2020 och 50% till 2050?
 • Ett fastighetsbolags energi- och miljöpolicy är ofta fina och bra ord – men hur ska ett program se ut för att uppfylla policyn i realiteten? Blir fastighetsbeståndet 5% dyrare?

Seminarier tillsammans med arkitekter i nya marknader

Omvärlden förändras och det är en kraftig expansion av fastighetsbestånden i Östeuropa. Den kunskap vi har i Sverige inom energi- och miljöeffektivt byggande kan tillsammans med god arkitektur vara mycket gångbart och är uppskattat på nya marknader. Tillsammans med arkitekt kan vi ta fram mycket intressanta projektförslag.

Internutbildning för byggbolag och fastighetsbolag

Vi kan skräddarsy ett utbildningspaket för inriktning mot

 • ”Inköp av installatörer – att tänka på”
 • ”Grundläggande systemförståelse av tekniska system”
 • ”Hur ska en tidplan för installationerna se ut”

Med mera, listan kan göras lång.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta: