Utbildning

En investering
i framtidens
medarbetare.

För oss är det viktigt att lära känna morgondagens medarbetare. Därför har vi ett mångårigt samarbete med universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Vi erbjuder också möjligheten att göra praktik och examensarbeten hos oss. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet för att bidra till en genuint djup och bred systemförståelse.

På Chalmers sedan 1992

På Chalmers sedan 1992

Vi undervisar i flera installationstekniska kurser på Chalmers Tekniska Högskola. Något vi har haft förmånen att göra sedan 1992. I ett återkommande projekt får teknologerna ta fram alternativa systemlösningar som klarar ställda krav men har olika påverkan på till exempel energianvändning. Avslutningsvis får de genomföra en detaljprojektering av valda system för avlopp, vatten, kyla, värme, ventilation, styr- och övervakningsprinciper, brandkrav och fuktkrav med mera.

LIA och examensarbeten

Förutom Chalmers engagerar vi oss även i flertalet av de utbildningar regionens yrkeshögskolor erbjuder. Vi har också studenter hos oss kontinuerligt som gör LIA eller sitt examensarbete. Utöver det håller vi i hela kurser eller genomför mindre gästföreläsningar som ett delmoment i en kurs.

Se examensarbeten utförda hos oss

LIA och examensarbeten
Föreläsningar och möten

Föreläsningar och möten

Vi håller regelbundet seminarier med arkitekter och byggherrar där vi visar hur olika faktorer påverkar byggnaders prestanda. Många brukar bli överraskade över hur många delar det är i ett hus som påverkar den totala energianvändningen. Det kan också handla om:

  • Hur kan en byggnads geometri utformas med ett energi- och miljöperspektiv?
  • Vilken betydelse får lokala solpaneler eller lokala vindkraftverk på fastigheten?
  • Kan hyresgästernas beteende påverka energiprestandan i en byggnad?

Skräddarsydda utbildningar

Vi skräddarsyr också utbildningar för bygg- och fastighetsbolag inom energi- och miljöfrågor. Det kan till exempel handla om:

  • Om vi ska uppfylla EU:s klimatmål, vad behöver göras då?
  • Vilka energieffektiviseringar behövs för en minskning med 50 procent till 2050?
  • Hur ska ett program se ut för att uppfylla en miljöpolicy i realiteten?
Skräddarsydda utbildningar
Projektering

Projektering

Vi säkerställer ett framgångs­rikt program- eller systemskede.

Läs mer

Energi, miljö & inneklimat

Energi, miljö & inneklimat

Vi gör bl.a. energiberäkningar tack vare byggnadssimuleringar.

Läs mer

Installations­ledning

Installations­ledning

Vi tar ett helhetsgrepp och gör ditt arbete lite enklare.

Läs mer

Utbildning

Utbildning

Vår mission är att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Läs mer

Kontakta oss