Tjänster

Det som särskiljer
oss från andra.

Det vi gör, som få andra gör, är att ta ett helhetsgrepp på byggnadsprojektet. Med vår metodik, där hela byggnaden betraktas som ett system som samverkar, skapar vi de optimala lösningarna för varje enskilt byggnadsprojekt. Med andra ord, vi arbetar inte enbart med projektering. Utöver byggnadens installationstekniska system hanterar vi byggnadstekniska lösningar samt material-, miljö- och inneklimatfrågor.

Projektering

Projektering

Alla projekt har olika förutsättningar, därför vill vi helst komma in så tidigt det går för att kunna vara med och påverka så mycket som möjligt. Genom att säkerställa ett framgångsrikt program- eller systemskede skapar vi genomtänkta kravformuleringar. Dessa ligger bland annat till grund för fortsatt projektering, kostnadskalkyler och mätbara nyckeltal som senare används för uppföljning.

Läs mer

Energi, miljö & inneklimat

Energi, miljö & inneklimat

Med byggnadssimuleringar kan vi i ett tidigt skede göra energiberäkningar, inneklimat- och livscykelanalyser. Fakta som tar hänsyn till en mängd olika parametrar, från solens bana till termisk komfort. Vi hjälper också till med brandberäkningar, systemvalsanalyser, miljöcertifieringar med mera.

Läs mer

Installationsledning

Installations­ledning

De tjänster vi erbjuder omfattar byggnadens samtliga tekniska system. En och samma person från oss har både överblick och god detaljkunskap om ditt projekt. Med erfarenhet från entreprenadsidan tillsammans med projekterings- och besiktningskompetens tar vi ett helhetsgrepp som gör ditt arbete lite enklare.

Läs mer

Utbildning

Utbildning

Vi undervisar i flera kurser på högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna på Chalmers Tekniska Högskola. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet för att skapa en genuint djup och bred systemförståelse. Samtidigt får vi en möjlighet att lära känna morgondagens medarbetare i branschen.

Läs mer

Byggnaden som system

Byggnaden som system

Ett byggprojekt är en komplex process med komplicerade informationsflöden. Vi får samtliga tekniska system att fungera tillsammans, liksom kopplingar mellan systemen och med byggnaden samt dess användare. Alltid i nära samspel med arkitektur och teknik. De konkreta resultaten blir hållbara helhetslösningar, högre byggnadsvärde och bättre inomhusmiljö. Dessutom kan energikostnaderna sänkas och ibland till och med generera ett överskott.

Tidigt projektskede

Det är ofta i det tidiga projektskedet det viktigaste arbetet sker. Det är då kravformuleringen skapas, alltid kopplad till en kostnadskalkyl med mätbara nyckeltal. Allt för att kontinuerligt, under projektets gång, kunna följa upp och kvalitetssäkra både slutprodukt och slutkostnad. Det är med väl underbyggda val från början som grunden läggs för god ekonomistyrning och rätt kvalitet för att det ska bli ett lyckat projekt.

Tidigt projektskede
Från idé till driftsättning och förvaltning

Från idé till driftsättning och förvaltning

Vi kommer helst in tidigt i fasen för att kunna påverka hela byggnadsutformningen, inte bara optimera teknik utifrån rådande förutsättningar. Se oss som en trygg partner att hålla i handen genom hela byggprocessen, från tidig idé till driftsättning och förvaltning. Oavsett om det gäller ett spektakulärt framtidsprojekt eller en enklare byggnad.

Kontakta oss