Våra tjänster

GICON erbjuder tjänster inom installationsledning, VVS-projektering, El/Tele-projektering samt energi och miljö.

Vi följer ofta projekten från dess början fram till färdigställande och vidare under förvaltningsskedet. Från tidiga kalkyler och programstudier till projektering, kontroll och besiktning. Under byggnadens förvaltningsskede erbjuder vi  oss att fortlöpande driftoptimera fastigheten för att nå lägsta möjliga energianvändning och rätt inomhusklimat.

Vårt sätt att arbeta innebär att vi med en helhetssyn bidrar till att utveckla projekten så att vi erhåller rätt slutprodukt till rätt kostnad och kvalitet.

Vi arbetar med kommersiella lokaler, bostäder, offentliga lokaler samt mot industrin.

Läs mer:
Projektering | Energi & miljö | Installationsledning | Utbildning

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta: