Våra tjänster

GICON erbjuder tjänster inom projektering av VVS, VA, el- och teletekniska installationer, styr och övervakning samt transportsystem. Vi har också ett stort tjänsteutbud inom energi-, miljö- och inneklimatfrågor och arbetar även med installationsledning samt med utbildning för både företag och skolor.

Oavsett vilken tjänst vi utför betraktar vi byggnaden och dess tekniska system som en helhet och strävar alltid efter att slutprodukten ska bli så bra som möjligt och att de lösningar vi föreslår ska skapa mervärden. Vi följer ofta ett projekt, från dess början med tidiga kalkyler och programstudier, vidare under projektering och färdigställande med kontroller och besiktning, till förvaltningsskedet då vi erbjuder oss att fortlöpande driftoptimera fastigheten för att nå rätt inomhusklimat och lägsta möjliga energianvändning.

Vi arbetar med kommersiella lokaler, bostäder, offentliga lokaler samt mot industrin.

Läs mer:
Projektering | Energi & miljö | Installationsledning | Utbildning

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta: