Volvo Bil TÄ

VOLVO BIL TÄ består av fyra plan om ca 10 500 kvadratmeter. GICON har medverkat i projektet med rörprojektering åt VVSprojekt samt utfört samordnad funktionskontroll på uppdrag av Tornstaden.

Kvillebäcken

I projekten på Kvillebäcken medverkar vi under stort sett hela projekten. Från tidiga skeden tillsammans med endast beställaren och arkitekten då byggnaden börjar ta form, genom att bland annat säkerställa platsbehov för teknikutrymmen, schaktplaceringar och framkomlighet för samtliga installationer.

Media Markt

Sedan Media Markt lanserade sina varuhus i Sverige har GICON ansvarat för teknisk kompetens inom VA, Kyla, Värme, Ventilation, Styr- och Övervakning och Sprinklersystem.

Platinan

Vid brofästet till nya Hisingsbron ska Vasakronan bygga 60 000 m² för kontors-, hotell- och kulturverksamhet. Byggnaden skall miljöcertifieras enligt LEED med betyget Platinum som målsättning.

ESAB

Nytt forsknings- och utvecklingscentrum för ESAB i Göteborg. Nytt lab med tillhörande kontorsytor för utveckling av komponenter och system för svetsning.