Volvo Bil TÄ

VOLVO BIL TÄ består av fyra plan om ca 10 500 kvadratmeter. GICON har medverkat i projektet med rörprojektering åt VVSprojekt samt utfört samordnad funktionskontroll på uppdrag av Tornstaden.

Kvillebäcken

I projekten på Kvillebäcken medverkar vi under stort sett hela projekten. Från tidiga skeden tillsammans med endast beställaren och arkitekten då byggnaden börjar ta form, genom att bland annat säkerställa platsbehov för teknikutrymmen, schaktplaceringar och framkomlighet för samtliga installationer.

Nordstan Objekt 6

Objekt 6 i Nordstan, Göteborg omfattar 48 000 m² fördelat på i huvudsak handel och kontor och huserar butiker som H&M, Åhléns city samt kontorshyresgäster som SEB och HiQ Bank. GICON har under lång tid medverkat i flertalet uppdrag i fastigheten.

Media Markt

Sedan Media Markt lanserade sina varuhus i Sverige har GICON ansvarat för teknisk kompetens inom VA, Kyla, Värme, Ventilation, Styr- och Övervakning och Sprinklersystem.

Platinan

Vid brofästet till nya Hisingsbron ska Vasakronan bygga 60 000 m² för kontors-, hotell- och kulturverksamhet. Byggnaden skall miljöcertifieras enligt LEED med betyget Platinum som målsättning.