Kärraskolan

Kärraskolan

PLATS: Kärra, Göteborg
BESTÄLLARE: Tornstaden / Göteborg stad
PERIOD: 2017 – 2018

Stora delar av Kärraskolan totalrenoveras och byggs om. Installationstekniskt så ersätts stora delar av VVS- och El/Tele-systemen, även hela storköket med installationer förnyas.   Vårt uppdrag är i första skedet att utföra den samordnade funktionsprovningen tillsammans med entreprenörerna men även CE-märkning.

Efter slutbesiktning kommer vårt uppdrag vara direkt åt Göteborg Stad som installationssamordnare med fokus på energi- och driftoptimering.

Vårt arbete omfattar:

  • Installationssamordning
  • Samordnad funktionsprovning
  • CE-märkning