Syltlöken

PLATS: Mölndal
BESTÄLLARE: Magnus Månsson Fastighets AB
PERIOD: 2018 – pågående

Nybyggnation av ett flerbostadshus byggt med passivhusteknik som inhyser 66 lägenheter och två lokaler. Byggnadens installationssystem är också utformade för mycket låg energianvändning och detta ger sammantaget en låg driftskostnad för fastighetsägaren.

I projektet medverkar vi redan från tidigt skede tillsammans med beställaren och arkitekten. Vi har tagit fram platsbehov och placeringar för teknikutrymmen, gett råd vid utformningen av fönstersättning för att optimera både dagsljus och inomhusklimat.

Under projektets gång har vi arbetat med

  • Systemhandlingar för VVS-system och EL/Telesystem.
  • Energiberäkningar
  • Klimatberäkningar
  • Agerat som beställarens rådgivare för VVS under projekteringen

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Kontakta oss