Perukmakaren

Perukmakaren

PLATS: Göteborg
BESTÄLLARE: Vasakronan
PERIOD: 2011 – 2014

Ombyggnation av butiker och hotell.

I rollen som Commissioning Authority, tar vi fram de funktionskrav som krävs för att byggnaden skall uppnå beställarens övergripande projektkrav. Därefter utarbetar vi en arbetsgång som tydliggör hur entreprenörer och projektörer ska säkerställa att funktionskraven för byggnadens tekniska system uppfylls med beräkningar, egenkontroller, provningar etc.

Därutöver granskar vi dokumentation, utför platsbesök och medverkar vid utbildning av drift- och underhållspersonal.

Krav, tillvägagångssätt och resultat sammanställs i den dokumentation som krävs för att uppfylla LEED Fundamental Commissioning och Enhanced Commissioning.

I rollen som energisamordnare utför vi tidiga energianalyser som mynnar ut i krav på tekniska system och klimatskal. Energisimuleringar utförs både i enlighet med ASHRAE 90.1 2007 för att verifiera att tillräckligt många poäng uppnås i LEED EA Credit 1, Optimize Energy Performance, samt enligt BBR’s riktlinjer för att säkerställa att energianvändningen underskrider 85kWh/m².

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Kontakta oss