Vann Hotell, Konferens och Spa

PLATS: Brastad
BESTÄLLARE: Byggherre. Aspelin Ramm Fastigheter AB
PERIOD: 2008 – 2009

Ombyggnad av hotell samt ny SPA-anläggning. Fastigheten använder Gullmarsfjorden till att hämta värmeenergi via värmepumpar som försörjer värmesystem för ventilation, värmesystem, varmvatten och bassänger. Värmepumparna kan samtidigt användas till att kyla ventilationssystem och en kall SPA-bassäng.

TJÄNSTER

  • Framtagande av förfrågningsunderlag för Badvattenreningsanläggning
  • Kontrollant tekniska system
  • Samordnad provning
  • Framtagande av Energisparåtgärder

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Kontakta oss