Office Piastow

PLATS: Göteborg
BESTÄLLARE: REALKAPITAL Szczecin
PERIOD: 2011 – 2012

Nybyggnation av 43 000 m² kontor i Szczecin, Polen. Projektet kännetecknas av högt ställda krav på kvalitet och flexibilitet. Vårt uppdrag innebär att vi säkerställer att verksamhetens krav på de tekniska systemen innehålls. All kommunikation och dokumentation sker på engelska.

Vi har tagit fram rambeskrivningar för följande system:

  • VVS (vatten, avlopp,, sprinkler, kyla, värme, luftbehandling, styr- och övervakning)
  • El (kraft, kanalisation, belysning, reservkraft mm)
  • Tele (data, telefoni, CCTV, passersystem, brand- och utrymningslarm mm)

I rambeskrivningarna ingår även ritningar i erforderlig omfattning för såväl de vvs- som el och teletekniska systemen. Vi genomför klimat- och energisimuleringar för att kunna välja typ av fasadglas / solavskärmning. Tar fram miljöprogram för projektet och ansvarar för miljöstyrningen. Byggnaden och de tekniska systemen designas för uppfylla högt ställda krav på energieffektivitet och inomhusklimat.

Certifierar byggnaden enligt BREEAM.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Kontakta oss