Femman

Femman

PLATS: Göteborg
BESTÄLLARE: Hufvudstaden
PERIOD: 2009-2010

Femman byggdes 1972 och är en del av Norra Europas största shoppingcenter. Femman inrymmer idag ca 40 000 m² lokaler fördelat på butiker och kontor.

Projektet innebär en påbyggnad med 2 nya kontorsplan samt utbyte av det befintliga ventilationssystemet, ombyggnad av kylsystemet, installation av nya hissar mm. Stor vikt läggs vid att åstadkomma en energieffektiv byggnad.

Bland åtgärderna kan nämnas:

  • Energieffektiv belysning med styrning efter dagsljus och närvaro.
  • Höga krav på klimatskal med effektiv solavskärmning mm
  • Effektivt ventilationssystem med behovsstyrning, nyttjande av frikyla osv.

Vår roll är projekteringsledning för de tekniska systemen samt utgöra fastighetsägarens samordnare på plats.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Kontakta oss