Femman

Femman

PLATS: Göteborg
BESTÄLLARE: Hufvudstaden
PERIOD: 2009-2010

Femman byggdes 1972 och är en del av Norra Europas största shoppingcenter. Femman inrymmer idag ca 40 000 m² lokaler fördelat på butiker och kontor.

Projektet innebär en påbyggnad med 2 nya kontorsplan samt utbyte av det befintliga ventilationssystemet, ombyggnad av kylsystemet, installation av nya hissar mm. Stor vikt läggs vid att åstadkomma en energieffektiv byggnad.

Bland åtgärderna kan nämnas:

  • Energieffektiv belysning med styrning efter dagsljus och närvaro.
  • Höga krav på klimatskal med effektiv solavskärmning mm
  • Effektivt ventilationssystem med behovsstyrning, nyttjande av frikyla osv.

Vår roll är projekteringsledning för de tekniska systemen samt utgöra fastighetsägarens samordnare på plats.