Gårdakontoret

PLATS: Göteborg
BESTÄLLARE: Skanska Fastigheter Göteborg samt Skanska Sverige AB
PERIOD: 2009-2010

26 000 m² BTA kontor inkl konferensavdelning och restaurang Göteborgs första Green Building-kontor som även är LEED-certifierat Låg energianvändning och stor flexibilitet i användning av lokalerna som ledord. Det höga huset ställer exempelvis intressanta brandkrav på sprinklersystemet som ska klara strömbortfall och brandhiss som fungerar för räddningstjänst under fullt utvecklad brand.

Hur säkerställer man att spillvattnet som faller 60 m inte nöter ut rörkröken längst ner, hur klarar installationssystemen av kravet att man ska kunna placera innerväggar varje 2700 mm utan ombyggnad?

  • Framtagande av samordnade Systemhandlingar på installationstekniska system som Yttre VA, Värme, Kyla, Ventilation, Sprinkler, Styr, Hissar, El- och Teletekniska system.
  • Dessutom utfördes detaljerade kalkyler som underlag för investeringsbeslut och som styrmedel vid varje ny projekteringsnivå.
  • Medhjälp vid köp av konsulter för detaljprojektering.
  • Projekteringsledning och granskning av tekniska system i detaljprojekteringen.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Kontakta oss