Kvillebäcken

PLATS: Kvillebäcken Lott R, F1, A, H
BESTÄLLARE: Tornstaden, Wallenstam
PERIOD: 2011 – 2018

Nybyggnation av bostäder och läkarhus i Kvillebäcken, Hisingen.

Tjänster

I projekten på Kvillebäcken medverkar vi under stort sett hela projekten. Från tidiga skeden tillsammans med endast beställaren och arkitekten då byggnaden börjar ta form, genom att bland annat säkerställa platsbehov för teknikutrymmen, schaktplaceringar och framkomlighet för samtliga installationer.

Under projektens gång arbetar vi även med tjänster som:

  • Framtagande av systemhandlingar för VVS-system, El/Telesystem
  • Energi- och miljösamordnare
  • Formulering av bland annat energi- och termiska komfortkrav
  • Upprättande av energi- och komfortberäkning som tillsammans med de formulerade kraven styr utformning av tekniska system och konstruktion
  • Miljöbyggnadscertifiering
  • Energibesparingsåtgärder, exempelvis genom installation av spillvattenväxlare som förvärmer kallvattnet med spillvatten från bla duschar
  • Granskning av handlingar

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Kontakta oss