Östra Hamngatan 17

PLATS: Göteborg
BESTÄLLARE: Aberdeen Property
PERIOD: 2012-2013

Kontorsfastigheten på Östra hamngatan 17 totalrenoveras och ett nytt våningsplan byggs till. Fastigheten inrymmer idag omkring 2400m2 med kontor.

Projektet innebär utbyte av det befintliga ventilationssystemet, nyinstallation av fjärrkyla, installation av ny hiss, helt nytt elkraftsystem mm.

På Gicon utför vi detaljprojektering för Värme, Kyla, Ventilation, Vatten, Styr, Hissar, El- och teletekniska system.

Dessutom utfördes förstudie med detaljerade kalkyler för investeringsbeslut, förstudie för möjlighet till miljöklassning enligt Miljöbyggnad mm.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Kontakta oss