Examensarbeten

Examensarbeten

Förutom Chalmers engagerar vi oss även i flertalet av de utbildningar regionens yrkeshögskolor erbjuder. Nedan kan ni läsa om de examensarbeten som utförst hos oss. Om du är intresserad av att exjobba hos oss kan du kontakta oss och berätta din idé eller använda en av våra exjobbsidéer.

Energiprestanda i höga kontorsbyggnader med vattenburet kylsystem

Energiprestanda i höga kontorsbyggnader med vattenburet kylsystem

Examensarbete genomfört av Tobias Antonsson och Vanessa Phu som avslutning på sin högskoleutbildning inom Samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola våren 2020.

Examensarbetet syftar till att undersöka hur höga kontorsbyggnaders olika val av klimatskal samverkar med val av tekniska system och hur dessa val påverkar faktorer som energiprestanda, inomhusklimat och driftkostnader.

Läs mer

Energiprestanda i kommersiella fastigheter – Principer för rumskyla & systemtemperaturer i vattenburna kylsystem

Examensarbete genomfört av Charlotta Dahlberg inom masterprogrammet Structural Engineering and Building Technology vid Chalmers tekniska högskola, våren 2017.

Examensarbetet behandlar energiprestanda i kommersiella byggnader där energi för komfortkyla är en stor del av den totala energianvändningen.

Läs mer

Space Requirements for Technical Systems in Office Buildings – Air handling plant room model

Examensarbete genomfört av Emil Kvist inom masterprogrammet Sustainable Energy Systems vid Chalmers tekniska högskola, 2015.

Emil analyserade i sitt examensarbete hur storleken på fläktrummet i en byggnad beror på exempelvis SFP och luftflöde.

Läs mer

Projektering

Projektering

Vi säkerställer ett framgångs­rikt program- eller systemskede.

Läs mer

Energi, miljö & inneklimat

Energi, miljö & inneklimat

Vi gör bl.a. energiberäkningar tack vare byggnadssimuleringar.

Läs mer

Installations­ledning

Installations­ledning

Vi tar ett helhetsgrepp och gör ditt arbete lite enklare.

Läs mer

Utbildning

Utbildning

Vår mission är att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Läs mer

Kontakta oss