Energiprestanda i höga kontorsbyggnader med vattenburet kylsystem

Energiprestanda i höga kontorsbyggnader med vattenburet kylsystem

Examensarbete genomfört av Tobias Antonsson och Vanessa Phu som avslutning på sin högskoleutbildning inom Samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola våren 2020.

Examensarbetet syftar till att undersöka hur höga kontorsbyggnaders olika val av klimatskal samverkar med val av tekniska system och hur dessa val påverkar faktorer som energiprestanda, inomhusklimat och driftkostnader. För att analysera detta modellerades ett 40 våningar högt kontorshus upp i IDA ICE, som sedan fick 4 variationer av klimatskalet. Från simuleringar i IDA ICE togs bruttoenergibehoven fram för att sedan kunna applicera de olika tekniska systemen framtagna för att kunna tillgodose behoven i byggnaderna. Arbetet omfattar också analyser om förutsättningarna för geoenergilagring, inneklimatet, behovet av köpt energi samt primärenergital.

Tobias beskriver våren när examensarbetet utfördes som väldigt lärorik:

– Examensarbetet är en unik chans att få fördjupa sig inom ett ämne som är intressant, man får möjligheten att fördjupa sig inom teoretiska ämnen samt programvaror som man kan ha stor nytta utav senare. Med hjälp av GICON fick vi möjligheten att lägga upp arbetet i den riktning vi tyckte var mest intressant. Vi fick en bra och riktad guidning samtidigt som vi fick ta del av stor specialistkunskap inom de frågor vi stötte på. Vi tillbringade hela vår tid med arbetet sittandes på kontoret där vi fick en väldigt god möjlighet att lära känna personerna som jobbade på företaget samtidigt som vi fick en insikt om hur det var att jobba i branschen. Jag kan verkligen rekommendera att skriva ert examensarbete ute på ett företag där man senare skulle vara intresserad av att arbeta, detta ger en unika möjligheter i att känna av och hitta rätt i sin framtida yrkesroll.

Tobias och Vanessas examensarbete belönades med Ekstas energistipendium och Energi- & Miljötekniska Föreningens stipendium vilket också resulterade i en artikel publicerad i tidningen Energi och Miljö.

Vill du läsa arbetet hittar du det här

Energiprestanda i höga kontorsbyggnader med vattenburet kylsystem

Diagrammet visar det ursprungliga värme- och kylbehovet för en av byggnaderna i arbetet, samt inverkan av de tre olika delarna i ett av de tekniska systemen. Den gröna stapeln redovisar det resulterande behovet av köpt energi för att processen ska fungera.

Är du intresserad av att exjobba hos oss?

Hör av dig med en egen idé eller kontakta oss så berättar vi gärna mer om de exjobbsidéer vi har.

Kontakta oss