Kravspecifikationer för granskare av byggnader.

BREEAM

Vi tar fram kravspecifikationer för projektörer, samordnar miljöcertifieringsarbetet och sammanställer den dokumentation som krävs för att BREEAM-granskare ska kunna utvärdera byggnaden. De energisimuleringar som fordras görs för att redovisa byggnadens procentuella förbättring avseende energiprestanda gentemot den lokala bygglagstiftningens normbyggnad. Vi kan också göra de beräkningar som behövs för indikatorerna relaterade till ledning och styrning, hälsa och välmående, energi, vatten, material och föroreningar. För BREEAM-certifiering agerar vi Commissioning Authority/Commissioning Agent.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Kontakta oss