Analys för vilka poäng som är relevanta.

LEED

En tidig analys görs gällande vilka poäng som är relevanta att uppnå i det som berör tekniska system. Vi tar fram de funktionskrav som krävs. Därefter utarbetas en arbetsgång som tydliggör hur entreprenörer och projektörer säkerställer att funktionskraven för byggnadens tekniska system uppfylls med beräkningar, egenkontroller, provningar med mera. Krav, tillvägagångssätt och resultat sammanställs i den dokumentation som krävs för att uppfylla LEED Fundamental Commissioning och Enhanced Commissioning. För LEED-certifiering agerar vi Commissioning Authority/Commissioning Agent.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Kontakta oss