Lösningar som ger lägre kapitalkostnad.

Grön finansiering och energistöd

Sänkt driftnetto, skapat genom god energiprestanda, kan möjliggöra alternativa finansieringslösningar som ger lägre kapitalkostnad. Det i sin tur kan minimera den merinvestering som en grön byggnad kan innebära. I kostnadsberäkningarna ska också tas hänsyn till att gröna byggnader kan kvalificera sig för olika typer av statligt stöd. Vi utför beräkningar, gör kalkyler och hjälper till att ta fram de underlag som behövs för gröna lån eller olika typer av energistöd.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Kontakta oss