Skapa byggnader med låg energianvändning.

Beräkningar och simuleringar

Vi eftersträvar att skapa byggnader med låg energianvändning, utan att tumma på funktionskraven. Utgångspunkten är att se byggnaden som ett system som samverkar. För att utvärdera påverkan av olika tekniska system, alternativa fasadutformningar, olika typer av solavskärmning med mera gör vi detaljerade analyser där vi kombinerar vår ingenjörsmässighet med avancerade simuleringsverktyg.

Vår analys omfattar bland annat:

  • Termisk komfort
  • Värme- och kylbehov
  • Solvärmelast
  • Luftrörelser
  • Sol- och skuggstudier
  • Köldbryggsimuleringar
  • Dagsljussimuleringar
  • Energiberäkning

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Kontakta oss