Redovisa miljö- och klimatpåverkan.

Livscykelanalyser

Vi beräknar och redovisar miljö- och klimatpåverkan i samband med både nyproduktion och vid till exempel effektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader. Miljö- eller klimatpåverkan ingår ofta som ett urvalskriterium vid systemvalsanalyser där det används för att jämföra olika lösningars respektive livscykelpåverkan. Vi utför också de analyser som krävs för att redovisa stommens och grundens miljöpåverkan inom ramen för Miljöbyggnad.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Kontakta oss