Statusbesiktningar av tekniska system.

Besiktningar

Vi genomför entreprenadbesiktningar av VVS-tekniska system samt el- och teletekniska system. Dessutom gör vi statusbesiktningar av de tekniska systemen inför ett fastighetsköp. Vid en statusbesiktning kontrolleras teknisk status, energi- och miljöutvärdering utförs och bedömning av den tekniska livslängden för byggnadens system görs.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Kontakta oss