Underlätta granskning och kommunikation.

3D-modellerna samordnas

Med 3D-tekniken underlättar vi granskning och kommunikation mellan olika konsulter. Det blir också enklare att lösa problem under projekteringsfasen på ett effektivt sätt. Dessutom får alla handlingar högre kvalitet vilket ger en smidigare produktionsfas. Speciellt i tidiga skeden är nyttan med 3D stor, inte minst för att säkerställa att de tänkta systemlösningarna fungerar i skarpt läge. I detaljprojekteringsfasen kan de kompletta 3D-modellerna samordnas för att undvika kollisioner och andra problem.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Kontakta oss