Fokus på högt satta energi- och miljömål.

Gicon E+

Med vår långa erfarenhet av energi- och miljöfrågor har vi utvecklat ett arbetssätt med fokus på högt satta energi- och miljömål, god ekonomistyrning och en slutprodukt av hög kvalitet. Vi kallar det för Gicon E+. Ett arbetssätt för framtagande av programhandlingar och/eller koncept för tekniska system samt energi- och miljöprestanda i byggnader.

Programbeskrivningens innehåll:

  • Målformulering och kravställning
  • Totaloptimering, byggnaden som ett system
  • Systemintegration
  • Ekonomi och gröna finansieringslösningar
  • Styr och övervakning

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Kontakta oss