Minimera risken för samordningsfel.

Praktisk och teoretisk samordnad funktionskontroll

En teoretisk funktionskontroll utförs som ett led i projekteringen för att minimera risken för samordningsfel mellan de olika disciplinerna. I avslutningsskedet av produktionen utför vi samordnad funktionskontroll av de tekniska systemen, då kontrolleras även att systemen fungerar energieffektivt och enligt de krav som upprättades i systemhandlingsskedet.

Låter det intressant?

Vill du veta mer eller om du har några frågor kan du kontakta:

Protek

Gicon är generalister och experter i samma person. De har personer som kan både VVS och el. Det är ett stort värde att ha de båda kompetenserna i ett tidigt skede.

Pär Eriksson, Protek

Krook & Tjäder

Det som Gicon är duktiga på är när man är i tidiga skeden och inte riktigt vet vilken typ av uppdrag man ska ha. Eller projekt där det är krångligt och svårt, där man behöver vara kreativ och flexibel. De hittar kreativa lösningar kring installationstänk.

Elin Andersson, Krook & Tjäder

Kontakta oss