Energiprestanda i kommersiella fastigheter

– Principer för rumskyla och systemtemperaturer i vattenburna kylsystem

Examensarbete genomfört av Charlotta Dahlberg inom masterprogrammet Structural Engineering and Building Technology vid Chalmers tekniska högskola, våren 2017.

Examensarbetet behandlar energiprestanda i kommersiella byggnader där energi för komfortkyla är en stor del av den totala energianvändningen. Syftet med arbetet var att undersöka hur energibehovet för komfortkyla påverkas av valet av tekniska lösningar och olika kombinationer av luft- och vattenburen kyla. Arbetet omfattar också analyser av möjligheter till frikyla med uteluft, samt hur systemtemperaturerna i köldbärarkretsen påverkar energiprestandan. En befintlig byggnad i Nordstan som ägs av Vasakronan fungerade som fallstudie och energibehoven simulerades med hjälp av programvaran IDA ICE.

Efter avslutat examensarbete började Charlotta sin anställning hos oss på GICON och har nu arbetat i snart ett år.  Hon beskriver arbetet med exjobbet som givande på flera sätt.

– Utöver rena tekniska kunskaper om både system och programvaror, utvecklade exjobbet också min förmåga att planera och driva projekt. Jag fick stor frihet att utforma arbetet efter mina egna intressen, alltid med smarta tips på vägen från min handledare, vilket var en trygghet. Jag tillbringade större delen av tiden med att sitta på GICON och arbeta, så jag fick också en väldigt god insikt i hur det är att jobba på företaget. En annan värdefull del som jag haft stor nytta av i mitt fortsatta arbete, är samarbetet med Vasakronan och de kontakter jag fick där. Mina tips till dig som ska exjobba är att skriva om något du tycker verkar roligt, gärna i samarbete med ett företag du kan tänka dig att arbeta hos, då får du både unika specialistkunskaper och samtidigt insikt i hur du skulle trivas på företaget om en anställning blir aktuell.

Charlottas examensarbete belönades med Göteborgs Byggmästareförenings stipendie Byggmästaren. Arbetet var också ett av tio nominerade 30-poängsarbeten i Byggopus, Sveriges Byggindustriers nationella tävling för examensarbeten.

Vill du läsa arbetet hittar du det här

Diagrammet visar ett av resultaten från exjobbet: storleken av kylbehovet i ett typiskt kontor i den undersökta byggnaden, i vilken utsträckning behovet tillgodoses med luft- respektive vattenburen kyla och de associerade energibehoven för respektive kylprincip (luft/vatten).

Är du intresserad av att exjobba hos oss?

Hör av dig med en egen idé eller kontakta oss så berättar vi gärna mer om de exjobbsidéer vi har.

Kontakta oss