Bostad


Tallspinnaren

Förbo ska bygga 51 nya hyresrätter i Mölnlycke. Huset är ett suterränghus bestående av tre delar med loftgångar mellan delarna. Alla lägenheter har tillgång till balkong.

Syltlöken

PLATS: Mölndal BESTÄLLARE: Magnus Månsson Fastighets AB PERIOD: 2018 – pågående Nybyggnation av ett flerbostadshus byggt med passivhusteknik som inhyser 66 lägenheter och två lokaler. Byggnadens installationssystem är också utformade för mycket låg energianvändning och detta ger sammantaget en låg driftskostnad för fastighetsägaren. I projektet medverkar vi redan från tidigt skede tillsammans med beställaren och […]

Umami, etapp 2

PLATS: Hallonbergen, Sundbyberg BESTÄLLARE: Tornstaden PERIOD: 2018 – pågående Som den andra etappen i Umami Park byggs ca 140 lägenheter fördelade på 3 punkthus med ett underliggande garage för de boende. Vårt arbete omfattar: Energiberäkning Dagsljusberäkningar Vindstudie Systemhandlingar för el, data och hiss Systemhandlingar för VVS

Lundby Park Kv C

PLATS: Rambergsstaden, Hisingen BESTÄLLARE: F O Peterson & Kungälvs rör PERIOD: 2017 – 2019 Nybyggnation av 71 lägenheter. I projektet medverkar vi redan från tidigt skede tillsammans med beställaren och arkitekten. Vi har tagit fram platsbehov och placeringar för teknikutrymmen och schakter. Under projektets gång har vi arbetat med Systemhandlingar för VVS-system, EL/Telesystem och Hissystem. […]

Kvarter EKO 10

PLATS: Västerbrogatan / Hallbergsgatan, Borås BESTÄLLARE:  Tuve Bygg PERIOD: 2018 – pågående Ombyggnation och tillbyggnation av Gamla Posthuset i centrala Borås. På plan 2 (entréplan) bevaras handelsverksamheten Plan 3-5 byggs om från kontor till bostäder Plan 6&7 byggs på med bostäder Totalt byggs 76 lägenheter Vårt arbete omfattar: Energiberäkning Projektering VVS