Hotell


Kungsportshuset

PLATS: Kungsportshuset, Göteborg BESTÄLLARE: Veidekke PERIOD: 2015-2018 Renovering och ombyggnad av Kungsportshuset (fd Gamle Port) i centrala Göteborg. Fastighetens skall efter ombyggnad innehålla restaurang och scener för uppträdande samt kontor. Vårt arbete omfattar: Framtagning av förfrågningsunderlag för rörinstallationer Energiberäkning Installationsledning Genomförande av samtliga beräkningar och simuleringar för Miljöbyggnadsansökan.

Vann Hotell, Konferens och Spa

PLATS: Brastad BESTÄLLARE: Byggherre. Aspelin Ramm Fastigheter AB PERIOD: 2008 – 2009 Ombyggnad av hotell samt ny SPA-anläggning. Fastigheten använder Gullmarsfjorden till att hämta värmeenergi via värmepumpar som försörjer värmesystem för ventilation, värmesystem, varmvatten och bassänger. Värmepumparna kan samtidigt användas till att kyla ventilationssystem och en kall SPA-bassäng. TJÄNSTER Framtagande av förfrågningsunderlag för Badvattenreningsanläggning Kontrollant […]

Perukmakaren

Perukmakaren

PLATS: Göteborg BESTÄLLARE: Vasakronan PERIOD: 2011 – 2014 Ombyggnation av butiker och hotell. I rollen som Commissioning Authority, tar vi fram de funktionskrav som krävs för att byggnaden skall uppnå beställarens övergripande projektkrav. Därefter utarbetar vi en arbetsgång som tydliggör hur entreprenörer och projektörer ska säkerställa att funktionskraven för byggnadens tekniska system uppfylls med beräkningar, […]

Skeppsbrohuset

Skeppsbrohuset

PLATS: Skeppsbron, Göteborg BESTÄLLARE: Protek PERIOD: 2015-2016 Renovering och ombyggnad av fastigheter på Skeppsbroplatsen innefattande kontor, hotell, vårdcentral och restaurang. Hotellet kommer efter ombyggnad att ha ca 230 rum inklusive en ny restaurang. TJÄNSTER: Installationsledning