Industri


ESAB

ESAB

PLATS: Göteborg BESTÄLLARE: ESAB / Protek Projektstyrning PERIOD: 2009 – 2011 Nytt forsknings- och utvecklingscentrum för ESAB i Göteborg. Nytt lab med tillhörande kontorsytor för utveckling av komponenter och system för svetsning. Vårt uppdrag innebär att vi säkerställer att verksamhetens krav på de tekniska systemen innehålls. Programhandlingar och systemhandlingar omfattar de tekniska systemen VVS, el- […]

ABB Kabeldon

ABB Kabeldon

PLATS: Alingsås BESTÄLLARE: ABB Kabeldon PERIOD: 2011-2012 ABB Kabeldon i Alingsås arbetar med elektriska förbindningar i kabelsystem och forskar på styrning av elektriska fält, kontaktteknik, polymera material och ytbehandling. De tillverkar bland annat lågspänningsfördelningar och kabeltillbehör. I den processen ingår att ytbehandla produkterna genom varmförzinkning. Vårt uppdrag går ut på att förbättra arbetsmiljön kring zinkgrytan […]