Kontor


Platinan

PLATS: Gullbergsvass, Göteborg BESTÄLLARE: Vasakronan PERIOD: 2016 – 2023 Vid brofästet till nya Hisingsbron ska Vasakronan bygga 60 000 m² för kontors-, hotell- och kulturverksamhet. Byggnaden skall miljöcertifieras enligt LEED med betyget Platinum som målsättning. Vårt uppdrag är att agera som Commissioning Agent i LEED-arbetet samt stötta VVS- och EL-projekteringen.

Bohusgatan

PLATS: Bohusgatan, Göteborg BESTÄLLARE: Vasakronan PERIOD: 2015-2017 Renovering och ombyggnad av fastigheten öster om heden, KV. Rubinen (Bohusgatan 13-15). Syfte och målsättning är att utveckla byggnaden från ett slutet kontorshus med intern kommunikation till en öppen byggnad med plats för utåtriktade verksamheter i bottenvåningen och med ett uppdaterat uttryck för att attrahera fler typer av […]

Gårdakontoret

PLATS: Göteborg BESTÄLLARE: Skanska Fastigheter Göteborg samt Skanska Sverige AB PERIOD: 2009-2010 26 000 m² BTA kontor inkl konferensavdelning och restaurang Göteborgs första Green Building-kontor som även är LEED-certifierat Låg energianvändning och stor flexibilitet i användning av lokalerna som ledord. Det höga huset ställer exempelvis intressanta brandkrav på sprinklersystemet som ska klara strömbortfall och brandhiss […]

Femman

Femman

PLATS: Göteborg BESTÄLLARE: Hufvudstaden PERIOD: 2009-2010 Femman byggdes 1972 och är en del av Norra Europas största shoppingcenter. Femman inrymmer idag ca 40 000 m² lokaler fördelat på butiker och kontor. Projektet innebär en påbyggnad med 2 nya kontorsplan samt utbyte av det befintliga ventilationssystemet, ombyggnad av kylsystemet, installation av nya hissar mm. Stor vikt […]

Office Piastow

PLATS: Göteborg BESTÄLLARE: REALKAPITAL Szczecin PERIOD: 2011 – 2012 Nybyggnation av 43 000 m² kontor i Szczecin, Polen. Projektet kännetecknas av högt ställda krav på kvalitet och flexibilitet. Vårt uppdrag innebär att vi säkerställer att verksamhetens krav på de tekniska systemen innehålls. All kommunikation och dokumentation sker på engelska. Vi har tagit fram rambeskrivningar för […]