Skolor


Grimsåsskolan

Grimsåsskolan

Om- och tillbyggnad av Grimåsskolan i Tranemo. Stora delar av befintliga installationer ersätts och förnyas både med hänsyn till underhåll, funktion och energieffektivitet.

Kärraskolan

Kärraskolan

PLATS: Kärra, Göteborg BESTÄLLARE: Tornstaden / Göteborg stad PERIOD: 2017 – 2018 Stora delar av Kärraskolan totalrenoveras och byggs om. Installationstekniskt så ersätts stora delar av VVS- och El/Tele-systemen, även hela storköket med installationer förnyas.   Vårt uppdrag är i första skedet att utföra den samordnade funktionsprovningen tillsammans med entreprenörerna men även CE-märkning. Efter slutbesiktning kommer […]

Sannaskolan

PLATS: Sannaskolan, Göteborg BESTÄLLARE: Jålab / Göteborg stad PERIOD: 2015-2017 Stora delar av Sannaskolan totalrenoveras och byggs om. Installationstekniskt så ersätts stora delar av VVS- och El/Tele-systemen, även hela storköket med installationer förnyas. Vårt uppdrag är i första skedet att utföra den samordnade funktionsprovningen tillsammans med entreprenörerna men även CE-märkning. Efter slutbesiktning kommer vårt uppdrag […]