Information


Energiutmaningen

Energiutmaningen

Dags att ställa om I en värld som kräver omställning och där byggnader står för en stor del av energianvändningen är det bara naturligt att vi alla inom byggbranschen tillsammans höjer vår ambitionsnivå för energieffektivisering. Branschen som helhet kan bli mycket bättre än idag. Fler aktörer borde låta de innovativa lösningarna ta en naturlig plats […]